Tapiola

Laaksossa sijaitseva alue, joka kuuluu Metsänväen reviiriin. Tapiolassa sijaitsee myös Tapionkylä.