Laumat

 Pohjolan mailla elää tällä hetkellä neljä haltijalaumaa ja laumattomat. Laumojen suhteet ovat vuosien saatossa muuttuneet, mutta tämänhetkinen tilanne on varsin rauhallinen eikä virallisia sotia ole julistettu. Kustakin laumasta kuitenkin löytyy sekä niitä yksilöitä, joiden mielestä kaikki muut laumat pitäisi kukistaa ja niitä, joiden mielestä kaikkien kanssa tulisi elää sovussa – sekä tietysti kaikkea tältä väliltä. Pelin kulku määrää, mihin suuntaan mennään – mikä on se teko tai tapahtuma, joka katkaisee kamelin selän ja saa sodan jälleen syttymään?

Tulenväki

Tulenväki hallitsee nimensä mukaisesti tulen elementtiä, joka yhdestä alkumunasta muiden lomassa kuoriutui. Tulenväki elää joen itäpuolella kulottuneella tasangolla. Niiden kylä sijaitsee tasangon pohjoisosassa. Tulenväki osaa sytyttää niin kutsuttuja ikiliekkejä, jotka eivät polta alustaansa taikka kantajaansa. Tulenväki pystyy tekemään koruja kekäleistä ja käsittelemään tulta ilman että se polttaa niitä. Tulen haltijoiden turkissa voi olla punaisen, oranssin ja keltaisen sävyjä.

Tulenväen johtajana toimii Farcas (Shirikei).

Vedenväki

Vedenväki hallitsee veden elementtiä ja elää metsän lounaisosassa nevakorpimaisella suoalueella, josta on hyvä vesireitti myös joelle. Veden haltijat ovat poikkeuksellisen hyviä uimaan ja pystyvät taian avulla hengittämään veden alla. Niiden kylä sijaitsee suon keskivaiheilla, lammen rannassa. Vedenväellä ulkoisiin piirteisiin voivat kuulua esimerkiksi evät, kidukset, suomut tai räpylät. Lisäksi ruhoa saattavat peittää erilaiset veden varassa elävät kasvit kuten levät. Turkissa voi olla sinisiä tai sinivihreitä yksityiskohtia.

Vedenväen johtajana toimii NPC (paikka auki).

 

 

Metsänväki

Metsänväki hallitsee maan elementtiä ja elää joen länsipuolella sijaitsevassa metsässä, suoalueelta pohjoiseen. Metsänväki pystyy kommunikoimaan metsän eläimien kanssa. Niiden kylä sijaitsee vuoren kupeessa metsän pohjoispuolella. Metsän haltijoilla voi kasvaa erilaisia kasveja turkkinsa tai harjaksensa seassa, myös kukkia sekä sammalta taikka naavaa. Metsänväen turkista voi myös löytyä vihreän eri vivahteita.

Metsänväen johtajana toimii Kalvassara (Hallatar).

 

 

 

Ukkosenväki

Ukkosenväki on Laakson uusin tulokas, jonka suunnitelmana huhutaan olevan kallioiden korkeimmalle tasanteelle kylän rakentaminen. Ukkosenväkeläiset olivat pitkään kiertolaisina etsimässä paikkaa asettua, kunnes löysivät Laakson kalliot, joiden seutuvilla sähkön energiakentät olivat parhaimmillaan. Ukkosenväen elementtinä toimiikin siis sähkö. Muista väistä sen erottaa myös selkeästi niiden höyhenpeitteisistä siivistä. Lentotaito onkin väen elementin kannalta hyvin tärkeä osa niiden elämää – onhan suurin osa luonnosta esiintyvästä sähköenergiasta taivaalla. Höyheniä voi olla muuallakin kehossa. Yleisesti ottaen Ukkosenväkeläiset ovat omissa oloissaan viihtyviä ja rauhaa rakastavia, joten niiden tapaaminen muiden kanssa kahnaamassa on harvinaista. Ukkosenväen turkista voi löytää hillittyjä keltaisen sävyjä.

Ukkosenväen johtajana toimii NPC (paikka auki).

Laumattomat

Laumattomat ovat tavallisia koiraeläimiä, jotka eivät osaa taikoja eivätkä hallita elementtejä. Ne eivät ole ainakaan toistaiseksi muodostaneet itselleen mitään pysyvää tukikohtaa, joten ne vaeltelevat ympäriinsä missä milloinkin yöpyen. Jotkin laumattomat saattavat pystyttää leirejä, mutta etenkin jos ne on rakennettu Väkien maille, joutuvat laumattomat monesti siirtymään närkästyneiden haltijoiden tieltä. Mielipiteet haltijoista sekä taikuudesta vaihtelevat paljonkin laumattomien keskuudessa – osa on välinpitämättömiä, osa vihaa niitä palavasti eikä halua ottaa koskaan osaa taikuuteen ja osa taas haluaa päästä osingoille taikakaluista ja loitsuista. Laumattomille on tyypillistä kantaa aseita, kuten miekkaa, tikaria, kirvestä tmv. eivätkä haarniskat ja muut suojat ole lainkaan tavattomia.

Niin väet kuin laumattomatkin kunnioittavat luontoa ja elementtien voimia. Luonnolle ei sovi olla kiittämätön eikä sen anteja oteta itsestäänselvyytenä.

 

Laumojen väliset suhteet

Suhteet muuttuvat alati, eivätkä kaikki yksilöt yhden lauman sisällä välttämättä allekirjoita yleistä mielipidettä. Laumojen välisten suhteiden on tarkoitus kehittyä pelissä. Kuitenkin tämänhetkiset, yleispätevät suhdestatukset voisi kuvailla seuraavasti:

Tulenväki välttelee konflikteja Vedenväen kanssa, sillä tietää olevansa elementtinä sitä heikompi. Tulenväki tunnetaan yleisesti riidanhaluisena kansana.

Metsänväki on varautunut, hieman tuohtunutkin Tulenväkeä kohtaan säännöllisten tuhopolttojen vuoksi. Tulenväki ei niitä tee tahallaan, mutta kuivina kausina Tulenväkeläisten ikiliekit saattavat toisinaan sytyttää metsän kasvillisuutta tuleen niiden metsästessä tai keräillessä siellä, jolloin Metsänväkeläiset joutuvat hoitamaan sammutustyöt ja tuhojen korjaamisen.

Vedenväki lienee, ainakin tällä hetkellä, rauhaa rakastavin lauma, eikä niillä ole varsinaisia konflikteja minkään muun lauman kanssa. Monet Vedenväkeläiset kuitenkin pelkäävät Tulenväkeläisiä niiden vihamielisyyden vuoksi, vaikka veden elementti peittoaisikin tulen todennäköisemmin taistelussa.

Laumattomat saavat kulkea Metsän- ja Vedenväen mailla varsin rauhassa ja näiden väkien suhtautuminen laumattomiin on yleisesti ottaen suopea. Tulenväki pitää kuitenkin maitaan tarkemmin silmällä, ja vähänkään tiukemman vartijan tullessa Kaskimaalla vastaan, saa laumaton varsin nopeat lähtöpassit Tulenväen mailta.

 

Tämän sivut kuvat © Wilsy, Hallatar, Kolikkokettu