Aatelisto

Aatelisto on Rikalan maaherran nimittämä etuoikeutettu ryhmä turkikkaita. Aatelisarvo voidaan myöntää turkikkaalle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti tai lojaalisti maaherraa kohtaan. Tärkein etuoikeus aatelisilla on verovapaus, jonka lisäksi ne nauttivat maaherran suosiota sekä luottamusta. Ne muun muassa toimivat maaherran luottamustoimissa ja saavat osallistua päätöksentekoon. Suurin osa aatelisista myös asuu Rikalan linnassa yhdessä maaherran ja tämän suvun kanssa. Alempisäätyisten ei sovi puhutella aatelisia tai muita korkeasäätyisiä omasta aloitteestaan. Alempisäätyisten kanssa veljeily katsotaan yleensä huonoksi asiaksi. Laaksolaiset eivät tunnusta aatelistoa tai heidän etuoikeuksiaan.

Aatelisarvot rälssiä lukuun ottamatta eivät automaattisesti periydy. Aatelisen jälkeläisille suoritetaan vuoden iässä seremonia, jossa maaherra päättää, pääseekö jälkeläinen jatkamaan aatelissukuaan vai ei. Päätökset voivat olla toisinaan hyvinkin mielivaltaisia ja perustua esimerkiksi maaherraa miellyttämättömään ulkonäköön. Suvusta hylätyt turkikkaat karkoitetaan linnasta elämään Rikalan alempisäätyisten kanssa.

Canidae

Pohjolassa voit pelata millä tahansa Canidae-sukuun kuuluvalla koiraeläimellä. Listan näistä lajeistä löydät mm. Wikipediasta.

Etsintäretket

Etsintäretket ovat foorumilla toimiva pelimekaniikka, jonka avulla voit löytää hahmollesi erilaisia esineitä. Esineistä voi reseptien avulla tehdä erilaisia taikaesineitä ja -rohtoja.

Lue lisää etsintäretkistä täältä.

Lue lisää resepteistä täältä.

Haltija

Jonkin elementin haltija (esim. Tulenväkeläinen). Hahmot itse harvemmin viittaavat itseensä tai toisiinsa tällä termillä, mutta kerronnassa sitä voi käyttää.

Hybridit

Hybridi eli väkien välinen tai väkeläisen ja tavan turkikkaan välinen risteytys.

Väkien väliset risteytykset

Kahden eri väen risteytyksen ollessa kysessä on 1/3 mahdollisuus, että jälkeläiset omaavat jomman kumman vanhemman elementin ja 1/3 mahdollisuus, etteivät ne saa elementtiä lainkaan eli niistä tulee Väettömiä. Arvonnan suorittaa ylläpito.

Väen ja tavan turkikkaiden väliset risteytykset

Väkeläisen ja tavan turkikkaan risteytyessä on 1/3 mahdollisuus, että jälkeläiset omaavat väkeläisvanhemman elementin, 1/3 mahdollisuus, että jälkeläiset ovat tavan turkikkaita ja 1/3 mahdollisuus, että ne ovat Väettömiä. Arvonnan suorittaa ylläpito.

Ikiliekki

Eräs Tulenväen elementtitaitoihin kuuluvista taidoista.

Tulenväkeläiset osaavat sytyttää ikiliekkejä, jotka eivät polta alustaansa tai kantajaansa.

Normaalista liekistä ikiliekki eroaa sillä, että se ei tarvitse esimerkiksi happea tai palavaa materiaalia palaakseen, se siis palaa itsekseen taikuuden avulla. Ikiliekkejä voi käyttää kosmeettisena somisteena tai tuomaan lämpöä ja valoa.

Ikiliekki sammuu veden kanssa kosketuksissa ollessaan.

Synnynnäinen ikiliekki Tulenväkeläisen ruumiissa kuuluu osaksi sen fysiikkaa, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi energian hiipuminen näkyy hahmossa liekin hiipumisena. Jos synnynnäiset ikiliekit sammuvat esim. veteen joutuessa, on hahmo jo todella heikko. Jos hahmo on liekit sammuneena pidemmän aikaa, se kuolee.

Kaskimaa

Laaksossa sijaitseva alue, joka kuuluu Tulenväen reviiriin. Kaskimaalla sijaitsee myös Roihukylä.