Aatelisto

Aatelisto on Rikalan maaherran nimittämä etuoikeutettu ryhmä turkikkaita. Aatelisarvo voidaan myöntää turkikkaalle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti tai lojaalisti maaherraa kohtaan. Tärkein etuoikeus aatelisilla on verovapaus, jonka lisäksi ne nauttivat maaherran suosiota sekä luottamusta. Ne muun muassa toimivat maaherran luottamustoimissa ja saavat osallistua päätöksentekoon. Suurin osa aatelisista myös asuu Rikalan linnassa yhdessä maaherran ja tämän suvun kanssa. Alempisäätyisten ei sovi puhutella aatelisia tai muita korkeasäätyisiä omasta aloitteestaan. Alempisäätyisten kanssa veljeily katsotaan yleensä huonoksi asiaksi. Laaksolaiset eivät tunnusta aatelistoa tai heidän etuoikeuksiaan.

Aatelisarvot rälssiä lukuun ottamatta eivät automaattisesti periydy. Aatelisen jälkeläisille suoritetaan vuoden iässä seremonia, jossa maaherra päättää, pääseekö jälkeläinen jatkamaan aatelissukuaan vai ei. Päätökset voivat olla toisinaan hyvinkin mielivaltaisia ja perustua esimerkiksi maaherraa miellyttämättömään ulkonäköön. Suvusta hylätyt turkikkaat karkoitetaan linnasta elämään Rikalan alempisäätyisten kanssa.

Related Entries