Kaskimaa

Laaksossa sijaitseva alue, joka kuuluu Tulenväen reviiriin. Kaskimaalla sijaitsee myös Roihukylä.

Korpineva

Laaksossa sijaitseva alue, joka kuuluu Vedenväen reviiriin. Korpinevalla sijaitsee myös Ahdinkylä.

Kreivi

Kreivi on maaherran jälkeen korkea-arvoisin aatelinen ja toimii myös maaherran neuvonantajana ja oikeana kätenä. Kreivi vastaa Rikalan sotilaallisesta varustuksesta, kuten armeijasta ja kaupungin vartioinnista.