Tapiola

Laaksossa sijaitseva alue, joka kuuluu Metsänväen reviiriin. Tapiolassa sijaitsee myös Tapionkylä.

Turkikkaat

Turkikas on Pohjolassa yleisnimitys kaikille koiraeläimille laumasta riippumatta.