Juoni

Pohjolan historia mukailee Kalevalan tapahtumia, jossa legendaariset turkikkaat toimittivat jos jonkinmoisia urotekoja. Nuo sankarit, ja etenkin kirjoitetun historian viimeisimmät tapahtumat – Väinämöisen ja Louhen taisto – on jäänyt elämään pohjolalaisten keskuudessa sukupolvelta toiselle kerrottaviin tarinoihin ja jopa asenteisiin. Tarinan symboliikka vaihtelee kertojan mukaan, mutta pääpiirteittäin Väinämöinen on yleensä tulkittu hyväksi – viisaaksi ja kaikkea kansaa auttavaksi, kun taas Louhi nähdään yleensä pahana – katkerana ja korruptoituneena loitsijana.

Vaikka Louhea pidetäänkin enemmän tai vähemmän pahuuden symbolina, on Louhi silti kaikkien turkikkaiden kantaemo, joka oli erityisesti vastuussa Väkien synnystä. Tästä syystä vielä tänäkin päivänä Louhi liitetään juuri väkeläisiin ja taikuuteen yleensä, hurjimmissa tarinoissa taikuus on juuri se asia, mikä saa Louhen tekemään pahat tekonsa.

Viimeisen taistelun päätteeksi Louhen pirstaloituneen sielun palaset levittäytyivät ympäri maailman – osa niistä juuri Laakson alueelle. Näin Pohjolan Väet saivat alkunsa, kun noista sielun kappaleista muodostui Väkien pesiä, noita elementtivoiman energianlähteitä, joiden ympärille Laakson kylät rakennettiin.

Pitkään Väet elivät erillään tavan turkikkaista Laaksoon eristäytyneenä, kukin Väki oman Väkipesänsä lähettyvillä. Myöhemmin Laakson kupeeseen alkoi kehittyä suuri, verrattaen moderni kaupunki – Rikala. Rikalan kulttuuri erosi tyystin Laakson vastaavasta – kaupungissa käytiin vaihtokauppaa ulkolaisten kanssa, viljeltiin maata, kasvatettiin karjaa. Väkiä ja muita outouksia siellä ei katsottu hyvällä – Rikalaa alusta pitäen hallinnut suku tuntui aina vain vihaavan enemmän väkeläisiä sukupolvi sukupolvelta – lähinnä omien ja historian tuomien uskomusten pohjalta.

Pian tieto Rikalasta tavoitti myös Laakson – etenkin nuoret Laaksolaiset kiinnostuivat uusista tuulista ja matkasivat Rikalaan – osa vain käymään, osa jäi asumaan sinne pysyvästi. Silti Laaksossa on yhä runsaasti turkikkaita, jotka vaalivat perinteistä metsästykseen, keräilyyn ja taikuuteen perustuvaa elämäntapaansa.