Rikala

  • Rikala
  • Hallinto
  • Aateliset
  • Elinkeino & talous
  • Ammatit Rikalassa
  • Kartat

Rikalan alue koostuu hiljattain (noin sata vuotta sitten) rakennetusta Rikalan kaupungista sekä Moisiosta ja sijaitsee Laaksosta katsottuna rannikkoa pitkin luoteeseen. Rikalaa asuttavat niin väkeläiset kuin tavan turkikkaatkin, ja sen kautta Pohjolaan on tullut myös ulkomaalaisia koiraeläimiä.

Rikalaa hallinnoi maaherra ja sen suosiota nauttiva aatelisto. Laveniuksen suku on hallinnut Rikalaa sen perustamisesta saakka.

Vaikka Rikala onkin avoin kaikenlaisille turkikkaille, vallitsevan maaherran suku vieroksuu erityisesti ulkonäöltään selkeästi Väkiin kuuluvia turkikkaita ja pyrkii vakuuttamaan asukkaitaan siitä, että taikuus ei kuulu osaksi nykyaikaista elämäntapaa. Rikalassa rahan (oravannahat ja kolikot) käyttö on paljon Laaksoa yleisempää ja myös veroja peritään maaherran toimesta.

Aatelisto on Rikalan maaherran nimittämä etuoikeutettu ryhmä turkikkaita. Aatelisarvo voidaan myöntää turkikkaalle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti tai lojaalisti maaherraa kohtaan. Tärkein etuoikeus aatelisilla on verovapaus, jonka lisäksi ne nauttivat maaherran suosiota sekä luottamusta. Ne muun muassa toimivat maaherran luottamustoimissa ja saavat osallistua päätöksentekoon. Suurin osa aatelisista myös asuu Rikalan linnassa yhdessä maaherran ja tämän suvun kanssa. Alempisäätyisten ei sovi puhutella aatelisia tai muita korkeasäätyisiä omasta aloitteestaan. Alempisäätyisten kanssa veljeily katsotaan yleensä huonoksi asiaksi. Laaksolaiset eivät tunnusta aatelistoa tai heidän etuoikeuksiaan.

Kreivi on maaherran jälkeen korkea-arvoisin aatelinen ja toimii  myös maaherran neuvonantajana ja oikeana kätenä. Kreivi vastaa Rikalan sotilaallisesta varustuksesta, kuten armeijasta ja kaupungin vartioinnista.

Vapaaherrat eli paronit ovat aatelisia, jotka ovat panoksellaan merkityksellisesti edesauttaneet Rikalan asemaa  esimerkiksi kaupan, rakentamisen, hallinnon tai maatalouden saralla.

Aatelisarvot eivät automaattisesti periydy. Aatelisen jälkeläisille suoritetaan vuoden iässä seremonia, jossa maaherra päättää, pääseekö jälkeläinen jatkamaan aatelissukuaan vai ei. Päätökset voivat olla toisinaan hyvinkin mielivaltaisia ja perustua esimerkiksi maaherraa miellyttämättömään ulkonäköön. Suvusta hylätyt turkikkaat karkoitetaan linnasta elämään Rikalan alempisäätyisten kanssa.

Rikalan pääasiallisena elinkeinona toimii maanviljely, karjankasvatus sekä vaihtokauppa ulkolaisten ja laaksolaisten kanssa.

Rikalaan on ulkolaisten mukana tullut myös rahaa eli kolikoita, jotka on tehty eri metalleista. Lisäksi Pohjolassa käytetään valuuttana yleisesti oravannahkoja. Erityisesti aateliset ja muut korkea-arvoiset haluavat tätä nykyä rahansa mieluiten kolikoina tai edes oravannahkoina. Tavan kansa sen sijaan harjoittaa edelleen vaihtokauppaa joko tavaraa tai palvelusta vastaan.

Kaikki Rikalan asukkaat maksavat maaherralle veroa (pl. aateliset, lue yllä).

Tässä on esitelty ammatteja, joita harjoitetaan lähes yksinomaan Rikalan alueella.

Viljelijä kasvattaa esimerkiksi viljoja, pellavaa tai rehua karjalle. Viljelijät työskentelevät Rikalan Moisiolla omalla peltotilkullaan ja asuvat yleensä Luhangan kylässä. Viljellyt tuotteet kuljetetaan Rikalan torille myytäväksi, ja viljelijät maksavat osan tuotostaan maaherralle verona.

Karjankasvattaja kasvattaa esimerkiksi lampaita, riistaeläimiä tai kanalintuja. Karjasta hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista, eli lihan lisäksi myös luut, nahka/sulat ja sisäelimet käytetään. Karjankasvattajat työskentelevät Rikalan Moision laidunmailla asuen Luhangan kylässä. Lihatuotteet kuljetetaan Rikalan torille myytäväksi, ja karjankasvattajat maksavat osan tuotostaan maaherralle verona.

Kutoja tekee kankaita erilaisista materiaaleista, kuten pellavasta ja villasta. Materiaalit saadaan Rikalan torilta tai suoraan viljelijöiltä tai karjankasvattajilta. Usein kutoja on samassa myös värjäri, joka värjää tekstiilejä erilaisin luonnosta saatavin ainein.

Palvelusväki huolehtii maaherrain linnan ylläpidosta, kuten ylimystön pennuista, siivoamisesta, ruoan ja juoman valmistuksesta sekä toimivat tarvittaessa myös johtajan juoksutyttöinä/-poikina. Työ on raskasta, mutta vastineeksi palvelusväki saa aina päivittäisen ruokansa ja leposijan vaatimattomassa huoneistossa linnan perällä.

Kauppias myy Rikalan torilla tai satamassa tuottajilta (esim. viljelijä, karjankasvattaja) tai ulkomaisilta maahantuojilta hankkimiaan tuotteita. Kauppias voi myydä sekalaisesti kaikkea mitä käsiinsä saa, tai erikoistua johonkin tiettyyn tuoteryhmään.

Lisäksi on ammatteja, joita kaikki voivat harjoittaa asuinpaikasta riippumatta, sekä ammatteja, joita tulee hakea erikseen. Lue niistä lisää Maailma-sivulta.

Kartat löydät alta.

Rikalan alueen kartta

Rikalan kaupungin kartta