Väet

Pohjolassa tavataan tällä hetkellä neljän eri elementin väkityyppiä, jotka voidaan jakaa karkeasti positiivisiin elementteihin (vesi ja maa) sekä negatiivisiin elementteihin (tuli ja sähkö).

Väki on abstrakti käsite, mutta käytännössä se tarkoittaa joukkoa haltijoita, jotka hallitsevat tiettyä elementtiä. Väkeä itsessään on kaikkialla – kaikki elementtien voimat metsäpaloista tulviin ja ukkosmyrskyihin selittyvät juuri väkien voimilla.

Väkeen tuleminen

Liittyäkseen väkeen, on hahmon suoritettava väkevöitymisrituaali. Rituaalin alkuvaiheessa turkikkaan tulee ensin selvittää, mikä elementti on hänen luonnolleen sopivin. Seuraava vaihe sisältää itsetutkiskelua ja elementtiin tutustumista siihen saakka, kunnes turkikas tuntee olevansa valmis itse väkeentulorituaaliin. Tulokas voi kysellä myös elementtinsä jumalilta, onko valmis rituaaliin. Väkeentulorituaali suoritetaan elementtinsä Väkipesällä. Jos rituaaliin ryhtyy hahmon olematta siihen vielä valmis, se voi pahimmassa tapauksessa kuolla.

Kun turkikas tulee väkeen, se muuntautuu ensimmäistä kertaa väkimuotoonsa. Lue lisää väkien ulkoisista erityispiirteistä alempaa.

Väkeen tullessaan turkikas myös lupautuu riisuuntumaan aseistaan ja haarniskoistaan iäksi.

Väkimuoto

Väkeen tultuaan turkikas muuntautuu ensimmäistä kertaa väkimuotoonsa. Tässä muodossa väkeläisellä voi olla mitä erikoisempia ulkoisia piirteitä, lue niistä lisää edempänä.

Kaikille väille yhteisinä ulkoisina piirteinä voi esiintyä sarvia sekä torahampaita.

Väkipesät

Väkipesät ovat elementtienergian keskuksia, joissa väkeläiset suorittavat rituaaleja ja ajoittain myös uhrauksia. Väkipesien ympärille on rakennettu kyliä, joita pääasiassa kunkin elementin väkeläiset asuttavat.

Ulkoisesti Väkipesille yhteistä on suuri, neliskulmainen uhrikivi, jota vastapäätä nojaa suuri symbolein koristeltu kivilaatta. Lisäksi elementistä riippuen uhrikiven edustalla on suuri nuotio (Tulenväki), lähde (Vedenväki), ikinuori koivu (metsänväki) tai pallosalama (Ukkosenväki).

Väkevyyden säilyttäminen

Säilyttääkseen elementtienergiansa, väkeläisten on aika ajoin matkattava Väkipesälleen väkevöitymisrituaalia suorittamaan.